Skanska tar fram arabisk byggordlista

För att underlätta kommunikationen mellan arabisktalande och svensktalande medarbetare har Skanska tagit fram en arabisk byggordlista. Behovet av ordlistan uppstod i samband med Skanska ILP; ett arbetsmarknadsinitiativ med många nyanlända arabisktalande deltagare. 

På Skanskas internationella ledarprogram, ILP, kombinerar ingenjörer med utbildning från annat land praktik och kompletterande utbildning under sex månader med målsättningen att anställas hos Skanska. Hittills har 30 personer avslutat programmet varav 22 har fått fast anställning på Skanska.  Ytterligare 19 personer har påbörjat fjärde omgången av programmet.

Majoriteten av deltagarna har varit nyanlända och 80 procent (39 av 49) har haft arabiska som modersmål. Ordlistan har tagits fram med hjälp av en av deltagarna och har sedan kvalitetssäkrats av en extern översättningsbyrå.

– Vi möter många arabisktalande med stor erfarenhet av byggbranschen runt om i landet i samband med arbetsmarknadssatsningar, inte bara i samband med ILP. Ordlistan är ett sätt att skapa förutsättningar för bättre introduktion, kommunikation och inkludering, säger Anna Wenner, HR direktör, Skanska Sverige.

I ett första skede lanseras den som en sökbar pdf som finns tillgänglig på Skanskas svenska hemsida. I nästa skede kommer en sökbar hemsida alternativt en app att lanseras. Byggordlistan är fri att använda för alla och kommer successivt att uppdateras med fler ord.

Ta del av ordlistan och läs mer om Skanska ILP: www.skanska.se/byggordlista  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Wenner, HR-direktör, Skanska Sverige, tel: 010 448 88 39

Annika Svensson, Press & PR Manager, Skanska AB tel: 010 448 15 15

Direktnummer för media, tel: 010 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera

Dokument & länkar