Skanska tar hem ett av de största VA-projekten i Sverige för cirka 250 miljoner kronor

Skanska har vunnit partneringuppdraget att schakta och lägga vatten- och avloppsledningar på Alnö och Lubban-Galtström utanför Sundsvall. Kontraktssumman uppgår till cirka 250 miljoner kronor och kund är MittSverige Vatten.

Området på Alnö är ett fritidshusområde som mer och mer övergår till att bli ett permanent bostadsområde. Cirka 1 500 fastigheter ska därför få fasta anslutningar till vatten och avlopp. Detsamma gäller Lubban-Galtström, där cirka 150 fastigheter ska anslutas.

− Vi är glada över att få vara med och utveckla bostadsområdet på Alnö och i Lubban-Galtström. Vi är förstås extra stolta över att MittSverige Vatten värderat vår organisation och kompetens så högt att vi vann partneringupphandlingen, säger Fredrik Silfvernagel, distriktschef på Skanska.

Det här är ett av de enskilt största VA-projekten för Skanska i Sverige.

− Skanska utmärkte sig i upphandlingen med en exceptionellt kompetent projektorganisation och ett väl genomarbetat anbud, vi är mycket nöjda med vår upphandling säger Micael Löfqvist, VD, MittSverige Vatten.

Partnering innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans i hela byggprocessen. Det vill säga redan från planeringsfasen med gemensam målsättning och ekonomi och med löpande gemensamma uppföljningar.

Arbetet inleds i augusti och ska vara färdigställt till 2015.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Silfvernagel, distriktschef, Skanska Sverige, tel: 070-343 51 83 
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 88 28
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99


Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar