Skanska tecknar 15-årigt underhållskontrakt med Vägverket för 198 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett avtal att från i år till och med 2023 ansvara för underhållet av beläggningen på E4 mellan Gävle Södra och Enånger i Hälsingland. Uppdraget uppgår till 198 miljoner kronor och innefattar underhåll och reparationer.

Genom att under 15 års tid ansvara för underhåll och reparationer kan Skanska bättre planera åtgärderna så att vägen åtgärdas på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt behålla en hög kvalitet. – Vi får betalt för att se till att det finns en väg av hög kvalitet, säger Göran Suneson, regionchef på Skanska. Genom att vidta rätt åtgärder vid underhållsarbetena och låta kostnaderna bli något högre kan vi minska kostnaderna för reparationer, fortsätter han. På så sätt blir den totala samhällskostnaden lägre, fortsätter Göran Suneson. De första reparationsarbetena har redan startat och kommer att pågå under några veckor under vilken tid sträckan Gävle Norra och 3,2 mil norrut till Hagsta får ny beläggning. Det är första gången Skanska i Sverige tecknar ett sådant långt avtal som 15 år med Vägverket. Tidigare erfarenheter från andra länder är dock goda och visar på att lösningar där entreprenören får möjlighet att balansera kostnaderna mellan underhåll och reparationer ger en lägre samhällskostnad. Nästa steg är att Vägverket upphandlar både ett nybyggnadsprojekt och inkluderar underhåll och reparationer under till exempel 30 år. Detta har Skanska i Storbritannien framgångsrikt arbetat med under flera år. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Suneson, Regionchef Skanska, Tel: 0920 – 26 23 30 Direktnummer för media, Tel: 010 – 448 88 99 Om Skanska i Sverige Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2008 till drygt 30 miljarder kronor. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera

Dokument & länkar