Skanska tecknar hyreskontrakt med tv-operatören Sappa

Skanska har tecknat hyreskontrakt i det nybyggda ÅF-huset i Göteborg om 912 kvm. Tv-operatören Sappa tillträder sina nya lokaler i samband med att ÅF-huset färdigställs den 1 januari 2014. Totalt rymmer det nya kontorshuset 14 900 kvm fördelat på 16 våningar där Sappa flyttar in på våning 15.

Skanska fortsätter därmed sin gröna resa genom ÅF-huset som blir nästa miljöprofilerade kontorsfastighet i Göteborg. Huset är precertifierat på den allra högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöcertifierings-systemet LEED. Dessutom kommer huset att certifieras enligt EU Green Building vilket innebär att husens energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

– Vi är mycket glada över att vid årsskiftet flytta in i nya moderna kontorslokaler. Husets miljöprofil passar väl in på hur vi arbetar och hur vi vill uppfattas av våra kunder. Med det goda skyltläget ut mot E6:an får vi en mycket bra exponering och gör det lätt för våra kunder att hitta till oss. Våra nya miljöprofilerade lokaler kommer att stimulera till en god arbetsmiljö för våra medarbetare vilket jag ser som en mycket lönsam långsiktig framtid för Sappa, säger Hasse Svensson vd på AB Sappa.

– Vi ser en stor efterfrågan på nya, moderna kontorslokaler i Göteborgsområdet och för just nu diskussioner med ett flertal tänkbara hyresgäster till resterande ytor i ÅF-huset, säger Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg, tel: 010-448 44 43

Mia Trahn, presstalesman, Skanska AB, tel: 010-448 44 40

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar