Skanska välkomnar förslag på nya hållbara städer

När bostadsminister Peter Eriksson presenterade de områden som regeringens samordnare valt ut för nya hållbara stadsdelar och städer lyftes även behovet av ökad samordning mellan stat och kommun. Något Skanska ser väldigt positivt på. 

Att det presenterats ett antal platser där det är aktuellt att bygga nya stadsdelar och städer gör att det nu finns förutsättningar att konkretisera hur utvecklingen av de nya städerna kan gå till.

Skanska har tillsammans med Scania, WSP och MTR arbetat fram ABC-staden - en modell för hur nya hållbara stadsdelar kan byggas längs existerande infrastruktur.

– Vi ser framför oss en rad nya tvärindustriella samarbeten som skapar nya möjligheter för hållbara städer och hållbara transportsystem, säger Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige.

Skanska ser även positivt på att staten tar ett större ansvar för samordning och tillsätter resurser för det.

– Sverigeförhandlingen har varit en framgångsrik modell. Att stat och kommuner gör gemensamma prioriteringar skapar ökade förutsättningar för en tydlig koppling mellan satsningar på infrastruktur och bostäder, säger Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Skanskas direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera