Skanska vinner markanvisning för vård- och omsorgsboende i Trelleborg

Skanska och arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit en markanvisning för att bygga vård- och omsorgsboende i norra Trelleborg. Detaljplanen väntas bli antagen i början av 2019.

Markanvisningen avser ett nytt vård- och omsorgsboende med cirka 60 boendeplatser och byggs i samarbete med vårdoperatören Ambea i Södra Gränstorp i norra delen av Trelleborg.

Husen har utvecklats tillsammans med arkitektkontoret Krook & Tjäder och arkitekturen har tagits fram med syfte att bidra till ett lekfullt och varierat kvarter. Taken kommer att förses med solceller och sedumtak, vilket minskar byggnadens klimatavtryck.

I det vinnande förslaget från Skanska finns också åtagande att arbeta med sociala insatser på olika nivåer, exempelvis finns en ambition att erbjuda praktikplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden. Tanken är också att underlätta för företag som arbetar med integration på arbetsmarknaden genom att erbjuda subventionerade hyror.

– Vi har lång erfarenhet av samhällsfastigheter och det känns mycket positivt att bidra till utvecklingen av Trelleborg, säger Daniel Ryman, affärsutvecklare Skanska Sverige.

Markanvisningarna är del av det större projektet Södra Gränstorp där det finns planer för bostäder och en förskola med åtta avdelningar. Området är beläget i gränslandet mellan staden och landsbygden mellan väg 108 och Havrejordsvägen och är en expansiv del av norra Trelleborg. Detaljplanen för Södra Gränstorp beräknas gå upp för antagande i början av 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Ryman, affärsutvecklare, Skanska Sverige, tel: 010-448 31 57

Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska AB, tel: 010-448 15 15

Direktlinje för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar