Skanskas Framtidsdag i Göteborg: Hur skapas mötesplatser och en levande stad?

Hur ser visionerna ut för Göteborgsregionen? Vilka nya satsningar krävs? Vad är världens bästa stadsmiljö utifrån ett internationellt perspektiv?

Det och mycket annat diskuteras under Framtidsdagen. 

Debatt: Vilka nya satsningar krävs för att Göteborgsregionen ska kunna växa på ett socialt hållbart sätt? Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, Martin Wannholt, kommunalråd (M), Göteborg, Mark Isitt, arkitekturskribent och Claes Larsson, vice vd Skanska AB.

Alexander Ståhle, vd på Spacescape och stadsbyggnadsforskare på KTH, Niklas Wennberg, Stadsjord Göteborg, Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs stad och vinnarna av Skanska Sustainable Cities Challenge, med flera, presenterar sina idéer och ger sin syn på hur staden bör planeras för att människorna ska kunna trivas, utvecklas och må bra.

Välkomna!

Tid: Onsdagen den 24 april, kl 12.30-17.00

Plats: Chalmers Konferens, Huvudentrén, Chalmers platsen 1, Göteborg

Skanskas Framtidsdag är ett av Sveriges främsta forum för stadsutveckling och samhällsbyggande och vänder sig till politiker, studenter samt näringsliv. Framtidsdagarna arrangeras för sjätte året i rad.

För ackreditering vänligen kontakta: catharina.jevrell@skanska.se, senast måndagen den 22 april, tack.

För information om Skanskas Framtidsdag, program samt Skanska Sustainable Cities Challenge 2012, vänligen besök: 

http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag

http://www.skanskasustainablecities.se/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Schenholm, projektledare, Skanska Sverige AB, tel 010-448 09 91

Catharina Jevrell, proaktiv press och pr-ansvarig, Skanska, tel 010-448 48 11

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.