Skanskas Framtidsdag i Stockholm: Hur skapas mötesplatser och en levande stad?

Hur ser visionerna ut för Stockholmsregionen? Vilka nya satsningar krävs? Vad är världens bästa stadsmiljö utifrån ett internationellt perspektiv? Det och mycket annat diskuteras under Framtidsdagen. 

Debatt: Vilka nya satsningar krävs för att Stockholm ska kunna växa på ett socialt hållbart sätt? Daniel Helldén, oppositionsborgarråd (MP) Stockholm
Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting
Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd (M) Stockholm
Johan Karlström, vd och koncernchef Skanska

Alexander Ståhle, vd på Spacescape och stadsbyggnadsforskare på KTH, ger sin syn på hur staden bör planeras för att människorna ska kunna trivas, utvecklas och må bra och vinnaren av Skanska Sustainable Cities Challenge presenterar sina idéer.

Välkomna!

Tid: 9 april, kl 12.30-17.00

Plats: Hörsalen, Kulturhuset, Sergels torg

Skanskas Framtidsdag är ett av Sveriges främsta forum för stadsutveckling och samhällsbyggande och vänder sig till politiker, studenter samt näringsliv. Framtidsdagarna arrangeras för sjätte året i rad.

För ackreditering vänligen kontakta: catharina.jevrell@skanska.se, senast
måndagen den 8 april, tack.

För information om Skanskas Framtidsdag, program samt Skanska Sustainable
Cities Challenge 2012, vänligen besök:

http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag

http://www.skanskasustainablecities.se/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Schenholm, projektledare, Skanska Sverige AB, tel 010-448 09 91

Catharina Jevrell, proaktiv press och pr-ansvarig, Skanska, tel 010-448 48 11

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera