Skanskas hållbarhetschef mäktigare än Åsa Romson

Skanska Sveriges hållbarhetschef Johan Gerklev rankas som den tionde mest inflytelserikaste miljöpersonligheten i Sverige. Han rankas före kända miljöpersonligheter som vice statsminister Åsa Romson (mp) och opinionsbildaren Anders Wijkman. 

Tidningen Miljöaktuellt tar varje år fram listan ”Sveriges 101 miljömäktigaste personer” där de lyfter fram personer som föredömligt driver hållbarhets- och miljöfrågor. Johan Gerklev blev nyligen även nominerad till priset som Årets Hållbarhetschef.

– Jag är verkligen glad för att vi nu fått ännu ett bevis på vår ledande position inom hållbarhet. Det är alla engagerade medarbetare och samarbetspartner som varje dag driver hållbarhetsarbetet i rätt riktning, säger Johan Gerklev.

Skanskas framgångsrika hållbarhetsresa tog fart efter händelserna i Hallandsås på 90-talet. Arbetet har resulterat i att grönt byggande, social hållbarhet och hållbar affärsutveckling ligger överst på dagordningen.

Johan Gerklev har med sitt stora engagemang och sin målmedvetenhet sett till att miljö och hållbarhet successivt inarbetats i våra affärsplaner och strategier de senaste tjugo åren, säger Gunnar Hagman, affärsutvecklings-direktör, Skanska Sverige.

Länk till listan ”Sveriges 101 miljömäktigaste personer”: miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.620408/sveriges-101-miljomaktigaste-2015

Läs mer om Skanska Sveriges hållbarhetsarbete www.skanska.se/hallbarhet  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 82 15

Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar