Skanskas kontor på Väla Gård får solenergipris

Skanskas egenutvecklade kontor på Väla Gård utanför Helsingborg har vunnit Solenergipriset 2013 för årets anläggning avseende 2012. Priset delas ut av branschföreningen Svensk Solenergi för att premiera byggprojekt som använder solvärme och solenergi på ett tekniskt och ekonomiskt bra sätt.

Juryns motivering lyder: ”Tekniskt och estetiskt väl utförda byggnader som på ett förtjänstfullt sätt visar möjligheterna att kombinera låg energianvändning med byggnadsintegrerad solel i nya byggnader.”

– Det gör mig mycket stolt över att Väla Gård får Solenergipriset 2013. Jag gläds å projektets vägnar. Deras ansträngningar har verkligen burit frukt. I Väla Gård har Skanska visat att framtiden redan är här. Kontoret är vår första plusenergibyggnad och projektet har tidigare uppmärksammats som Europas grönaste byggnad enligt det internationella miljöcertifierings-systemet LEED. Priset ger oss definitivt energi att fortsätta vårt arbete med att leverera framtidens gröna lösningar till våra kunder, säger Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige AB.

Skanskas kontor på Väla Gård är byggt på grönast tänkbara sätt och har byggts som ett lågenergihus som dessutom producerar sin egen energi. Solceller på taket förser huset med el och delar av taket är täckt med sedumväxter. Byggnaden är certifierad enligt LEED, högsta nivån Platinum och med högst poängresultat i Europa. LEED är ett världsomspännande miljöklassificeringssystem för byggnader.

– Tiden är numera mogen för gröna investeringar även ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi kommer göra vad vi kan för att sprida detta budskap till våra kunder och hoppas att det kan leda till ännu fler mörkgröna projekt. Denna byggnad markerar startskottet inte bara i Väla Gårds fortsatta gröna utveckling utan även i Skanskas fortsatta resa mot Deep Green, säger Johan Gerklev.

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med drygt ett hundra professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige AB, tel. 010-448 82 15                 

Åse Togerö, utvecklingsledare miljö, Skanska Sverige AB, tel. 010-448 31 79

Direktnummer för media, tel. 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.
I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2012 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar