Skanskas miljövänliga rengöring ger tystare asfalt

Den här veckan tar Skanska i bruk sin rengöringsmaskin VägRen. Med hjälp av VägRen, som har en stark miljöprofil, rengörs såväl konventionella beläggningar som beläggningar med s k tyst asfalt.

Öppna beläggningar som tyst asfalt har en benägenhet att ackumulera vägpartiklar och andra föroreningar. Tyvärr medverkar igensättningen av porerna till en successivt försämrad bullerreduktion.

För att stärka tyst asfalt-konceptet har Skanska utvecklat och tillverkat en rengöringsutrustning. Den egenutvecklade utrustningen är en unik konstruktion, som bidrar till ökad djuprengöring av asfaltbeläggningar.

Utrustningen har försetts med en helt ny, patentsökt rengöringsramp för att öka effektiviteten på rengöringen och minimera miljöpåverkan. Rengöringsrampen möjliggör avskiljning av olja och tungmetaller ur det återanvända vattnet. Utrustningen kopplas till en sugbil utrustad med partikelfilter för luft som blåses ut. Därmed rengörs inte bara beläggningen utan även luften.

– Vi har stora förhoppningar på VägRen och ser flera möjligheter med utrustningen som miljörengöring av kommunala gator, tunnlar och gummirester på flytfältsbeläggningar, säger Johan Hugolf, projektchef på Skanska.

– Vägtrafik är den huvudsakliga orsaken till bullerstörning. Det är den
störning som berör flest antal människor samt den miljöfaktor, där klagomålen från allmänheten ökar mest. Det är därför angeläget att vi på Skanska kan bidra till en tystare och renare miljö, avslutar Johan Hugolf.

Patent är sökt för VägRen.
Den här veckan, måndag-torsdag, kör VägRen vid korsningen E18-Sjövägen i Järvastaden, Solna mellan klockan 21 och 06.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hugolf, projektchef Skanska, tel: 010-448 71 34
Peter Gimbe,
presschef, Skanska, tel: 010-448 88 38
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99


Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar