Skanskas projekt Solallén skapar internationellt intresse

Swedish Green Building Council har utsett Skanskas projekt Solallén till ett av de fem bästa svenska hållbara byggprojekten. De kommer att presenteras på världskonferensen om hållbar stadsutveckling, World Sustainable Built Environment i Hongkong den 5-7 juni.  

Radhuskvarteret Solallén i Växjö är Skanskas hittills grönaste bostadsprojekt och har certifierats enligt Svanen med högst antal poäng någonsin. Solallén är de första netto nollenergibostäderna i Sverige vilket innebär att de genererar mer förnybar energi än vad de förbrukar på årsbasis.

– Vi är både glada och stolta över att Solallén kommer att representera Sverige på den största internationella konferensen inom hållbarhet, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska Sverige.

Byggnaderna har ett minimalt energibehov genom ett välisolerat tätt klimatskal, solceller på taken och bergvärme som gör att kostnaderna för uppvärmning hålls nere. Bergvärmesystemet kan även förse husen med kyla utan att energibehovet ökar.

– Bostadsrättsföreningen får under flera månader om året en minusräkning. Det innebär mer pengar tillbaka från elleverantören för försäljningen av solel, jämfört med elen som hushållen köper. Det skapar entusiasm och engagemang för hållbarhetsfrågorna bland våra bostadsägare, berättar Johan Gerklev.

Lägenheterna har individuell mätning av förbrukning av värme, varmvatten och hushållsel. De boende kan därmed vara med och minska sin boendekostnad genom att minska sin energianvändning.

Sweden Green Building Council har valt ut fem byggprojekt som ska presenteras på SBE17 för att marknadsföra svenskt kunnande inom hållbart byggande. Läs mer om SBE17 > >

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 82 15

Skanskas direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera

Dokument & länkar