Slutsatser och lärdomar kring olyckan vid brobygget i Ludvika

Den 13 juli i år rasade gjutformen till en ny betongbro som höll på att byggas över järnvägen i centrala Ludvika. 12 personer fick föras till sjukhus. Skanska ser mycket allvarligt på olyckan och har efter avslutad utredning kunnat konstatera orsak men ser också möjligheter att skärpa sina rutiner. 

Omedelbart efter olyckan tillsatte Skanska en omfattande intern utredning med syftet att finna grundorsakerna och dra lärdomar av olyckan för att kunna säkra att det inte händer igen. Utredningen är nu klar och överlämnad till Arbetsmiljöverket. En av slutsatserna är att den direkta orsaken till raset var att ställningen som gjutformen stod på var underdimensionerad.

– Sådana här otäcka olyckor ska inte hända, men om de gör det är det viktigt att vi som bransch lär oss av dem. På Skanska har vi nu ytterligare höjt kraven i vår riskhantering för projekt som järnvägsbron i Ludvika. Dessutom kommer vi att se över våra arbetsrutiner för hur man ska kontrollera den aktuella typen av ställning redan på ritningen, säger Lars Lindberg, vice VD Skanska Sverige.

Den nya bron i Ludvika kommer att färdigställas under hösten 2018, cirka ett år senare än ursprunglig tidplan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Trahn, presstalesperson, Skanska Sverige AB, tel 010 448 44 40

Ida Dahlbäck, kommunikationsansvarig, Skanska Sverige AB, tel 010 448 13 33

Skanskas direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Dokument & länkar