Storstadsborna ser bostadsköpet som en långsiktig investering

En majoritet av storstadsborna i Stockholm, Göteborg och Malmö har ett längre perspektiv när det kommer till sitt boende. Hela 63 procent uppger att de ser boendet som en långsiktig investering. Fler än var femte storstadsbo tror också att de kommer att bo kvar 15 år eller längre i samma bostad. Det visar Skanskas bostadsrapport 2015.

På dagens bostadsmarknad där stegrande priser och spekulationsköp omtalas allt oftare kommer nu nya siffror som pekar i en annan riktning. Skanskas bostadsrapport 2015 visar att de flesta storstadsbor faktiskt köper en bostad för att bo kvar i tio år eller länge. Så många som 21 procent planerar att bo kvar i sin bostad mer än 15 år medan endast tre procent planerar att bo en kortare tid än ett år. Närmare var femte, 18 procent, tänker bo i samma bostad mellan fyra och sex år, och lika många mellan sju och tio år.

– Att så många ser långsiktigt på sitt boende är sunt i flera avseenden, exempelvis ur ett belåningsperspektiv. Siffrorna indikerar att storstadsborna inte är lika benägna att flytta så ofta som dagens trissade bostadsmarknad kanske ger sken av. Det stärker också tesen om att det till stor del är bristen på bostäder i storstäderna som driver på priserna, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya Hem.

Det längre perspektivet gäller även hur storstadsborna resonerar gällande investeringen i en bostad. Mer än sex av tio storstadsbor ser den som långsiktig. Bland kvinnorna är siffran ännu högre, 70 procent, och bland yngre personer i åldrarna 15-29 år anser hela åtta av tio detta. Sett till den förväntade värdeutvecklingen på en bostad under en femårsperiod så tror tre av tio att den kommer att ha ökat i värde med 11-30 procent. På tio års sikt är siffrorna något högre där var fjärde tror på en vinst med mer än 30 procent.

– Även om förväntningarna på bostadens värdeutveckling kan tyckas höga så ligger de ändå i rimlig nivå med den historiska prisutvecklingen. Utbud och efterfrågan styr marknadspriserna, och så länge vi fortsätter att ha en större inflyttning till storstäderna än vad det byggs bostäder så har vi svårt att se en negativ utveckling på bostadspriserna, säger Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef på Skanska Nya hem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Lambertsson, försäljnings- och marknadschef, Skanska Nya Hem, tel: 010-448 25 52

Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska, tel: 010-448 15 15

Om Skanskas bostadsrapport

Skanskas bostadsrapport 2015 har särskilt fokus på nya bostadsrätter i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö. Rapporten baseras på två faktadelar: en statistisk säkerställd undersökning från TNS Sifo med 1014 respondenter och analys av data som beställts av Mäklarstatistik och Hittabf.se i syfte att jämföra prisutvecklingen för nybyggda respektive äldre bostadsrätter i stadskärnorna.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.