Tamro AB flyttar till Skanskas Kubiklager i Orrekulla industriområde i Göteborg

Skanska har tecknat hyresavtal med läkemedelsdistributören Tamro AB avseende lagerytor om 4 300 kvadratmeter i Orrekulla Kubiklager. Orrekulla Kubiklager är ett koncept för moderna flexibla logistiklokaler som Skanska har utvecklat för att möta efterfrågan på marknaden.  

Orrekulla Kubiklager är totalt 13 000 kvm och ligger intill E6, strax söder om Angeredsbron i Göteborg. I samma område som Orrekulla Kubiklager är de största speditionsföretagen etablerade, men även större handelsföretag. Här erbjuder Skanska flexibla lokaler med korta avtalstider. Kubiklager utsågs till årets Intralogistiklösning 2015 som delades ut på mässan Logistik och Transport.

– Det känns mycket bra att vi med Kubiklager kunnat erbjuda en flexibel lokal anpassad för Tamros specifika krav, helt enligt Skanskas ambition med konceptet för Kubiklager. Vi erbjuder moderna lösningar till en allt mer snabbfotad marknad, säger Henrik Ahnström, Marknadsområdeschef Logistik på Skanska.

Tamro AB är en ledande distributör av läkemedel och produkter för hälso- och sjukvård till apotek, sjukhus och veterinärer i Sverige. De kommer att tillträda sina lokaler under våren 2016.

– Skanskas kubiklager är en flexibel lösning för att hantera vår expansion säger Mats Johnson, Logistikdirektör på Tamro AB.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Ahnström, marknadsområdeschef, Skanska Fastigheter Göteborg, tel: 010-448 43 49

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia