Ulf Norehn ny VD för Swedish Hospital Partners

Ulf Norehn har idag utsetts till ny VD för Swedish Hospital Partners, bolaget som ansvarar för genomförandet av Nya Karolinska Solna, NKS, Skanskas största uppdrag.

Ulf Norehn har hitintills varit Utvecklingschef för Capital Hospitals, projektbolaget som har ansvaret för att genomföra sjukhusprojekten Barts and The London i Storbritannien. Skanska är delägare i både Capital Hospitals och Swedish Hospital Partners, SHP.  

Styrelsen för SHP har beslutat om ledningsförändringen inför den intensiva byggfasen som nu inleds. Överföringen av expertis från liknande projekt i Storbritannien ska säkra ett fortsatt framgångsrikt genomförande av NKS-projektet. 

Ulf Norehn, som ersätter Inger Olsson på VD-posten, har under det gångna året varit involverad som rådgivare i NKS-projektet. Han har en gedigen erfarenhet av sjukhusprojekt inom Offentlig Privat Samverkan, OPS, både från bygg- och ägarsidan vid Barts and The London och Derby. Ulf tillträder måndagen den 22 augusti.

- Ulfs erfarenhet från sjukhusprojektens alla faser från anbud till färdigställande kommer att tillföra värdefull kunskap till SHP och NKS, säger Martine Gagnon, Förvaltningsdirektör, Skanska Infrastructure Development.

Styrelsen för SHP vill framföra sitt tack till Inger Olsson för hennes engagerade och pådrivande arbete med att lägga en stadig grund för SHPs fortsatta arbete.

Inger Olsson tillträder en ny tjänst hos koncernstaben Risk Management där hon bland annat kommer att arbeta med att vidareutveckla riskhantering i våra affärsenheter.

- Ingers långa erfarenhet och kompetens kommer att ge bredd och djup till vårt fortsatta arbete med riskhantering inom koncernen, säger Thomas Alm, Direktör, koncernstab Risk Management.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Norehn, VD, Swedish Hospital Partners, tel: +44 7775 834 034
Martine Gagnon, Förvaltningsdirektör, Skanska Infrastructure Development, tel: +44 7770 687 010
Mia Trahn, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 44 40
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2010 till cirka 23 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2010 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

 

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar