Unikt sol- och bergvärmesystem från Falkenberg i final i Skanskas Deep Green Challenge

Free Energy Sverige AB från Falkenberg är en av finalisterna i tävlingen Deep Green Challenge där Skanska letar efter innovativa lösningar som kan bidra till minskad klimatpåverkan. 

Skanska behöver fler gröna lösningar som bidrar till minskad klimatpåverkan för att nå målet att vara klimatneutrala till 2050. Med tävlingen Deep Green Challenge letar Skanska efter innovativa lösningar inom material, installationer, energieffektivitet och förnyelsebar energi och bränslen. Vinnaren belönas med 50 000 kronor samt möjligheten att bli avtalsleverantör till Skanska.

Ny teknik är avgörande för att Skanska Sverige ska uppnå målsättningen att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2050. Med nuvarande metoder och material når vi inte hela vägen fram. Branschen är beroende av ny innovativ teknik för att minska utsläppen ytterligare. Deep Green Challenge är en viktig pusselbit för att hitta nya lösningar, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige.  

Free Energy Sverige AB tävlar med lösningen HYSS – Hybrid Solar System HYSS-systemet som kopplar ihop solfångare med bergvärme i ett och samma system.

Vinnaren utses under finaldagen den 5 oktober, kl. 12-17 på Skanskas huvudkontor i Stockholm.

Läs mer om tävlingen och dess finalister  > >

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige AB, tel: 010 - 448 82 51

Skanskas direktnummer för media, tel: 010 - 448 88 99

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9 300 medarbetare. Intäkterna uppgick 2017 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde cirka 2 300 nya hem.