Amerikansk casino-order för USD 460 miljoner, ca 2,8 miljarder kronor, stoppas temporärt

Skanskas byggledningsuppdrag för utbyggnaden av ett casino i Uncasville, Connecticut, har på kundens begäran tills vidare lagts på is. USD 460 miljoner, ca 2,8 miljarder kronor, har tidigare inkluderats i orderingången som nu reduceras med motsvarande belopp i det tredje kvartalet 2008. Ursprungskontraktet inkluderades i det andra kvartalet 2007.

– Vi har höga krav för att inkludera ett uppdrag i orderingången. Det är därför ovanligt att vi tvingas att temporärt stoppa en order. Mindre än 10 procent av projektet har färdigställts och kunden har beslutat att avvakta med utbyggnaden för att utvärdera en eventuell fortsättning om cirka ett år. Våra två övriga casinoprojekt har kommit betydligt längre och vi har inga indikationer på att dessa är under omprövning, säger Mike McNally, VD, Skanska USA Building.


För ytterligare information, kontakta:

Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00
Mike McNally, VD, Skanska USA Building, tel +1 617 574 1480

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar