Anders Lilja ny chef för controllingfunktionen i Skanska

Anders Lilja har utsetts till direktör för Skanskas koncernstab Controlling. Han tillträder omgående och ersätter Mariann Östansjö som kommer att arbeta med kostnadsbesparingar i de nordiska enheterna.

Anders Lilja har arbetat i Skanska sedan 1994 och har under de senaste fem åren varit direktör för Investor Relations. Rekryteringen till ny chef för koncernstab IR har påbörjats.

Koncernstab Controlling kommer att få en mer framskjuten roll i analys och uppföljning av projekt. Genom ett breddat angreppssätt och en ökad användning av koncernens kompetens inom riskhantering stärks genomlysningen i såväl anbudsstadiet som i produktionsperioden.

– Att minimera projektförluster och öka antalet framgångsrika genomföranden är grunden till att förbättra våra marginaler och nå våra mål. Vi tar nu ett nytt steg i det arbetet genom att vidareutveckla modellen för vårt arbete med kontroll och uppföljning, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska AB.

Mariann Östansjö ska ansvara för Lean S&A, ett initiativ som syftar till att effektivisera organisationen och reducera kostnaderna för försäljning och administration i de nordiska enheterna. Mariann har arbetat i Skanska sedan 2000.För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar