Anette Frumerie slutar som VD för Skanska Bostadsutveckling Norden

Anette Frumerie väljer att sluta som VD för Skanskas nordiska bostadsutvecklingsenhet, Skanska Bostadsutveckling Norden.

Richard Hultin, vice VD och ansvarig för bostadsutvecklingsverksamheten i Skanskas koncernledning träder omgående in i rollen som tillförordnad VD efter Anette Frumerie, parallellt med sitt befintliga uppdrag.

- Nu när Anette har sagt upp sig vill jag tacka henne för en god och intensiv insats för Skanska och vår bostadsutveckling i Norden, säger Johan Karlström, VD och koncernchef på Skanska. Anette har under sin tid skapat ett ökat marknadsfokus, en mer fokuserad organisation och har frambringat bra affärer för Skanska. Hon har varit uppskattad och jag vill önska henne all lycka till framåt. 

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010 - 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor. 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar