Bokslutskommuniké, januari−december 2012

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2012 (jämfört med januari-december 2011)

Sammanfattning:

- Intäkterna i byggverksamheten ökade 8 procent och uppgick till 124,5 (115,0) miljarder kronor. 

- Orderingången uppgick till 120,1 (123,6) miljarder kronor och orderstocken 146,7 (155,7) miljarder kronor. 

- Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (4,6 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central). 

- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 2,8 (3,0) procent. 

- Operativt kassaflöde uppgick till –0,7 (–1,0 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central). I det fjärde kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till 3,1 (2,7) miljarder kronor. 

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade 20 procent och uppgick till –14,6 (–12,2) miljarder kronor. 

- Totala nettoinvesteringar uppgick till –3,8 (–5,7 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central). 

- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 4,6 (9,5) miljarder kronor. 

- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (6,00) kronor per aktie.

För ytterligare information, kontakta: 

Peter Wallin, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900 

Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 8851 

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877 

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 februari klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–506 307 79, +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar