Fredrik Wirdenius lämnar Skanska för att bli ny VD för AP Fastigheter

Fredrik Wirdenius, VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden, har utsetts till ny VD för AP Fastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Han kommer därmed efter 19 år i Skanska att lämna företaget under hösten.

Rekrytering av en efterträdare har inletts och Claes Larsson, vice VD i Skanska, blir även tillförordnad VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden tills vidare. Claes Larsson fortsätter att i koncernledningen ansvara för Skanskas kommersiella utvecklings¬verksamheter i Norden och Europa samt byggverksamheten i Polen. Han var fram till september 2006 VD för Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland. Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.


För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38.
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar