Inbjudan till Kapitalmarknadsdag i New York den 18-19 juni 2012

Mötet kommer att hållas den 19 juni på Sentry Centers, 810 Seventh Avenue vid 53rd street i New York med start kl. 08.30, frukost serveras från kl. 07.30. 

Den 18 juni kommer det erbjudas ett projektbesök på Manhattan som följs av en middag.

Agendan för Kapitalmarknadsdagen kommer att publiceras på www.skanska.com/investors.

Om ni avser att delta, vänligen anmäl er senast den 16 maj till Skanska AB, Marianne Bergström, e-mail: marianne.bergstrom@skanska.se. Frågor av praktisk karaktär gällande kapitalmarknadsdagen besvaras också av Marianne, telefon 010 448 88 75.

Eventuella kostnader för resa och logi betalas av respektive deltagare.

Vi ser fram emot att träffa er i juni!

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar