Inbjudan till press- och telefonkonferens den 7 maj med presentation av Skanskas tremånadersrapport

Tisdagen den 7 maj rapporterar Skanska resultatet för de första tre månaderna 2013. Med anledning av detta vill vi inbjuda till en press- och telefonkonferens tisdagen den 7 maj kl. 14.00. Den kombinerade press- och telefonkonferensen för media och analytiker äger rum på Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm. 

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investors, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-506 307 79, eller +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 3 maj till andre.lofgren@skanska.se.

Frågor angående konferensen besvaras av Marianne Bergström, tel 010-448 88 75 eller via mail till marianne.bergstrom@skanska.se.

Välkommen!

Pontus Winqvist                                    Katarina Grönwall          

Direktör, Investor Relations                Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51 

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/group

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar