Inbjudan till press- och telefonkonferens den 7 maj med presentation av Skanskas tremånadersrapport

Tisdagen den 7 maj rapporterar Skanska resultatet för de första tre månaderna 2013. Med anledning av detta vill vi inbjuda till en press- och telefonkonferens tisdagen den 7 maj kl. 14.00. Den kombinerade press- och telefonkonferensen för media och analytiker äger rum på Scandic Park, Karlavägen 43, Stockholm. 

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investors, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-506 307 79, eller +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 3 maj till andre.lofgren@skanska.se.

Frågor angående konferensen besvaras av Marianne Bergström, tel 010-448 88 75 eller via mail till marianne.bergstrom@skanska.se.

Välkommen!

Pontus Winqvist                                    Katarina Grönwall          

Direktör, Investor Relations                Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51 

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/group

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar