Inbjudan till press- och telefonkonferens i samband med Skanskas delårsrapport den 1 november

Skanskas delårsrapport för det tredje kvartalet presenteras torsdagen den
1 november 2007.

Med anledning av detta vill vi inbjuda till en press- och telefonkonferens torsdagen den 1 november kl. 11.00. Efter presskonferensen serveras lättare förtäring.

Den kombinerade press- och telefonkonferensen för media och analytiker äger rum på Berns, Berzelii Park i Stockholm. Stuart Graham, VD och koncernchef samt Hans Biörck, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Svar om deltagande önskas senast onsdagen den 31 oktober till marianne.bergstrom@skanska.se.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i konferensen, vänligen registrera er via https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=206277&Conf=180913.
Under fem arbetsdagar efter konferensen går det bra att lyssna till en inspelning på telefonnummer 08-505 203 33, kod 770280.

Efter presskonferensen kommer det att finnas möjligheter till enskilda möten med Stuart Graham och Hans Biörck. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 31 oktober, till agneta.wendelstam@skanska.se.

Frågor angående telefonkonferensen besvaras av Marianne Bergström,
tel 08-753 88 75 eller via mail till marianne.bergstrom@skanska.se.För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 00
Karin Lepasoon, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 00

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar