Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 18 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport

Torsdagen den 18 juli rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2013. Med anledning av detta vill vi inbjuda till en telefonkonferens torsdagen den 18 juli kl. 14.00.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-506 307 79, eller +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490.

Efter konferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 16 juli till andre.lofgren@skanska.se.

Välkommen!

Pontus Winqvist                                    Katarina Grönwall          

Direktör, Investor Relations                Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51 

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Elin Otter, tf presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 61

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/group

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 54 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.


Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar