Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 23 juli

Skanska rapporterar resultatet för de första sex månaderna 2010 fredagen den 23 juli, ca kl. 08.00.

Telefonkonferensen börjar kl 11.00. Johan Karlström, VD och koncernchef samt Hans Biörck, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt på
www.skanska.com/investors, där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53, eller +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087.

Efter telefonkonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Hans Biörck. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 20 juli till
serhat.ok@skanska.se.

Frågor angående telefonkonferensen besvaras av Serhat Ok, tel 010-448 64 37 eller via mail till
serhat.ok@skanska.se.


Välkommen!

Pontus Winqvist
Direktör, Investor Relations

Karin Lepasoon
Kommunikationsdirektör


För ytterligare information, kontakta:
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 010-448 88 51
Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör, Skanska AB,
tel 010-448 88 74


Denna samt tidigare releaser finns på  www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar