Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 2.000.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 8,2% till 5,7%.

Efter konverteringen kommer antalet A-aktier i Skanska att uppgå till 26.532.610 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 392.020.462. För ytterligare information, kontakta: Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01 Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 38

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar