Kallelse till Skanskas årsstämma den 13 april 2012

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms ABs regelverk meddelar Skanska AB genom detta pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämman den 13 april 2012.

Kallelsen publiceras på www.skanska.com den 12 mars 2012 samt i Post- och Inrikes Tidningar samma dag.

Kallelsen till Skanskas årsstämma 2012 är bifogad.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, Tel: 010-448 88 051

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar