Katarzyna Zawodna ny Business Unit President för Commercial Development Europe

Katarzyna Zawodna efterträder Claes Larsson som Business Unit President för Skanska Commercial Development Europe från den 1 januari 2016.

– Katarzyna har gjort ett väldigt bra jobb som VD för Skanska Property Poland, som uppvisat stark tillväxt på sina sex utvalda delmarknader. Hon är en sann ”market maker” med stark kundorientering och hennes ledarskap och affärsmannaskap kommer att vara stora tillgångar för att leda CDE in i nästa affärsplan, säger Claes Larsson, vice VD Skanska AB.

Katarzyna efterträds av Arkadiusz Rudzki som VD för Skanska Property Poland. Arkadiusz är i dag Key Client Director CDE.

Claes Larsson fortsätter i sin roll som vice VD och ingår i Skanskas koncernledning med ansvar för bolagets enheter inom kommersiell fastighetsutveckling.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar