Lars Björklund ny VD för Skanska Bostadsutveckling Norden

Lars Björklund har utsetts till ny VD för Skanska Bostadsutveckling Norden (Skanska RDN), Skanskas affärsenhet som utvecklar bostäder i Sverige, Norge och Finland. Han tillträder omgående och ersätter Jonas Spangenberg, som efter många år i Skanskas bostadsverksamhet nu väljer att gå vidare. Spangenberg blir ansvarig för att leda Skanskas vidareutveckling av boendekonceptet BoKlok både i Sverige och på andra europeiska marknader. Båda kommer att rapportera till Skanskas vice VD Tor Krusell.

RDN skapades vid årsskiftet 2004/2005 när Skanska samlade sina nordiska bostadsutvecklingsverksamheter i en gemensam affärsenhet, medan själva bostadsbyggandet fortsatt sker i de nordiska byggverksamheterna. Under våren i år har ett nytt steg tagits när verksamheten har förändrats från att i huvudsak vara geografiskt organiserad, där distriktschefer varit ansvariga för allt från markförvärv till försäljning, till att istället organiseras efter specialistkompetenser med en tydligare marknads- och försäljningsorientering. – Jonas Spangenberg har gjort ett utmärkt jobb med att smälta samman våra nordiska bostadsutvecklingsverksamheter och har nyligen sjösatt en helt ny specialiserad organisation med tydligt marknadsfokus. Han tillträdde som VD när RDN stod inför en kraftig expansion, medan enhetens utmaningar idag är delvis annorlunda. Därför känns det naturligt att han nu, när de stora förändringarna är genomförda, går vidare till nya uppgifter, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef. Lars Björklund har arbetat i Skanska sedan 1990 i en mängd olika ledarroller. Senast har han arbetat som regionchef för Skanska Hus Göteborg inom Skanska Sverige och innan dess bl a som ansvarig för ledarskapsutveckling i Skanska-koncernen och utvecklingschef i Skanska Sverige. Lars Björklund har också varit ansvarig för att etablera bostadsutveckling inom Skanska i Tjeckien och varit projektchef för ett delprojekt av Öresundsbron. Hans ledarstil kännetecknas av starkt fokus på utveckling av medarbetarna, lyhördhet och erfarenhet av ledarskap i förändring. – Med den nya organisation som RDN har infört i vår går verksamheten in i en ny fas. I detta läge är jag övertygad om att Lars är rätt person att driva RDN:s utveckling vidare, säger Johan Karlström. Som Skanska tidigare meddelat har den svaga utvecklingen under fjärde kvartalet förra året brutits och bostadsförsäljningen i Norden har utvecklats positivt under årets fem första månader. Totalt ökade försäljningen till 829 sålda bostäder (827). Försäljningen i Sverige och Norge fortsätter att förbättras jämfört med jämförelseperioden. Skanska Bostadsutveckling Norden initierar och utvecklar bostadsområden för flerbostadshus och enfamiljshus. Affärsenheten hade vid början av 2009 omkring 3 400 nya hem under produktion och har ca 400 anställda i Skanska Nya Hem i Sverige, Skanska Kodit i Finland och Skanska Bolig i Norge. För ytterligare information, kontakta: Tor Krusell, vice VD, Skanska AB, tel 010-448 88 47. Lars Björklund, VD, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel 010-448 40 34. Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38. Direktlinje för media: 010-448 88 99.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar