Niomånadersrapport, januari–september 2013

Januari-september 2013 jämfört med januari-september 2012

Sammanfattning

- Intäkterna ökade 4 procent, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 7 procent och uppgick till 97,5 (93,9) miljarder kronor.

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 90,8 (88,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent.

- Orderstocken uppgick till 144,9 (148,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 1 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (2,9) miljarder kronor. Ökningen beror främst på förbättrad lönsamhet i Bostadsutvecklingsverksamheten.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,8 (2,9) procent.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 3,6 (3,2) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,6 (–4,9) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –8,0 (–10,0) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 2,2 (–2,8) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 1,2 miljarder kronor, oförändrat jämfört med andra kvartalet 2013.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 november klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–506 307 79, +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar