Ny vice VD med ansvar för byggenheterna i Norden och ny verkställande direktör i Skanska Norge

Anders Danielsson har utsetts till vVD och ny medlem i Skanskas Senior Executive Team, SET. Anders kommer i SET att ansvara för de nordiska byggenheterna, Skanska Sverige, Skanska Norge och Skanska Finland.

Anders Danielsson är för närvarande verkställande direktör i Skanska Norge. Han har arbetat i företaget i 22 år och har omfattande erfarenhet från många olika roller före sin nuvarande befattning.

– Anders har lång erfarenhet av att leda stora organisationer och goda meriter från utveckling av lönsamma verksamheter. Tillsammans med hans värderingar, kundorientering och skicklighet inom kommunikation och ledarskap är han mycket lämpad att leda Skanska framåt som en medlem i SET, säger Johan Karlström, VD och koncernchef i Skanska.

Anders Danielsson kommer att efterträdas i sin nuvarande befattning som verkställande direktör i Skanska Norge av Ståle Rød, som i dag ingår i ledningsgruppen för Skanska Norge.

Andra förändringar i SET:

Claes Larsson, vVD Skanska, tar ansvar för alla enheter inom kommersiell utveckling i Skanska.

Mats Williamson, vVD Skanska, tar ansvar för Skanska Latin America utöver Skanska UK och Skanska Infrastructure Development.

Mike McNally, vVD Skanska, kommer att koncentrera sig helt på byggenheterna i USA, en marknad där Skanska ser stora möjligheter.

Richard Hultin har bestämt sig för att lämna SET och ta sig an rollen som Senior Advisor Business Development. Richard kommer att fokusera på stora projekt I Sverige, med mer än ett verksamhetsområde, och kommer att rapportera till Anders Danielsson.

– Jag vill tacka Richard för hans värdefulla bidrag, både till att vända verksamheten med bostadsutveckling I Norden och till att etablera Skanska som en ledande aktör på den centraleuropeiska marknaden för kommersiella fastigheter. Med Richards affärssinne och omfattande erfarenhet kommer han att tillföra stor kraft till våra affärsverksamheter i Sverige, säger Johan Karlström.

Alla förändringar träder i kraft den 8 november 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.