Ny vice VD med ansvar för riskhantering, etik, miljö och samhällsengagemang

Skanskas koncernledning förstärks med Christel Åkerman som för närvarande ansvarar för Risk Management i Skanska. Hon tillträder omgående och kommer i koncernledningen att ansvara för riskhantering, etik, miljö och samhällsengagemang. Förändringen innebär att koncernens fokus på risk- och etikarbete förstärks ytterligare.   

Christel Åkerman som är utbildad jurist har arbetat inom Skanska sedan 1994 på en rad olika befattningar i Sverige och inom Skanskas internationella verksamheter. De senaste åtta åren har Christel arbetat vid Skanska AB varav två med uppgradering av etikarbetet och sex år inom Risk Management.

– Christel är en stark och uppskattad ledare med lång erfarenhet från många delar av vår verksamhet där hon varit drivande i framgångsrika förändringsarbeten. Hon har en osviklig etisk kompass och erfarenhet från vårt etikarbete. Hon har varit avgörande för vidareutvecklingen av koncernens riskarbete och har dessutom sett till att vi har höjt riskkompetensen inom affärsenheterna, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska.

Arbetet med att rekrytera en ny chef för koncernstab Risk Management har inletts.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media