Nya VD:ar för Skanska Sverige och Skanska Norge

Anders Danielsson har utsetts till ny VD för affärsenheten Skanska Norge. Han efterträds i sin nuvarande position som VD för Skanska Sverige av Pierre Olofsson.

Anders Danielsson tillträder sin nya befattning den 2 april och kommer att vara baserad i Oslo. Han har arbetat i företaget i 21 år, varav de senaste tre och ett halvt åren som VD för Skanska Sverige.

Anders har lång erfarenhet som ledare av stora organisationer och har framgångsrikt utvecklat lönsamma verksamheter. Jag är övertygad om att Anders och sina värderingar, sin förmåga att förbättra processer och att utveckla medarbetare är rätt person att vända lönsamheten i Skanska Norge, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Anders Danielsson efterträder Petter Eiken som lämnar Skanska.

Jag vill tacka Petter för hans utomordentliga insatser under 10 år i Skanska. Han har spelat en viktig roll i Skanska Norge och i att utveckla samarbetet mellan våra nordiska byggverksamheter samt starkt bidragit till att Skanska Norge är branschledande inom arbetsmiljö och affärsetik, säger Johan Karlström.

Den 26 mars tar Pierre Olofsson över efter Anders Danielsson som VD för Skanska Sverige. Han är idag vice VD för denna affärsenhet med ansvar för delar av husbyggnadsverksamheten i Sverige. Pierre har arbetat i Skanska i 19 år.

– Pierre är en ledare med starka värderingar och ett stort fokus på lönsamhet , arbetsmiljö och affärsetik. Jag är övertygad om att han kommer att fortsätta driva på och utveckla den mycket framgångsrika verksamheten i Skanska Sverige, säger Johan Karlström.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2011 intäkter på ca 12,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 10 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar