Omvandling av aktier i Skanska AB

I samband med en omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2014 har på aktieägares begäran 8 246 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 134 031.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 914 551 aktier av serie A, och 399 988 521 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29 

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera