Petter Eiken blir tf VD för Skanska Norge

Geir M Aarstad, VD för Skanska Norge, har beslutat att lämna sin position för ett nytt jobb inom byggbranschen i Saudi-Arabien. Petter Eiken, vice VD Skanska AB och ansvarig för byggverksamheten i Norden, blir tillförordnad VD i Skanska Norge tills en ersättare är utsedd.

– Geir har gjort ett utmärkt arbete och har lyckats väl med att positionera Skanska som det ledande byggföretaget i Norge gentemot kunder och medarbetare. Vi önskar honom all lycka i sin internationella karriär, säger Petter Eiken. Geir M Aarstad har varit VD för Skanska Norge sedan 2004 och innan dess har han bland annat arbetat som regionchef i den norska verksamheten. Han kom till Skanska 1989. Rekryteringen av hans efterträdare har inletts och kommer att omfatta såväl interna som externa kandidater. Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4.500 medarbetare. Skanska Norge hade 2008 intäkter på ca 13,3 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och PPP-projekt, offentlig-privat samverkan. För ytterligare information, kontakta: Geir Linge, informationschef, Skanska Norge, tel +47 92 25 11 25 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38. Direktlinje för media: 010-448 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar