Richard Hultin ny medlem av Skanskas koncernledning, Senior Executive Team

Richard Hultin har utsetts till vice VD och ny medlem av Skanskas koncernledning, Senior Executive Team (SET). Richard kommer i SET att ansvara för Skanskas Bostadsutveckling och Skanska Kommersiell Utveckling Europa.

Richard Hultin är för närvarande VD för Skanska Kommersiell Utveckling Europa med ansvar för utveckling av kommersiella fastigheter i Europa. Richard, som har 30 års erfarenhet från fastighetsmarknaden, anställdes i Skanska 1981.

– Det är med glädje vi välkomnar Richard till koncernledningen där hans starka ledarskap och grundliga kunnande inom fastighetsutveckling blir högst värdefulla. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till Skanskas strategiska inriktning på stark tillväxt av verksamheterna inom projektutveckling de kommande åren, säger Johan Karlström, VD för Skanska.

Richard Hultin tillträder sin nya befattning den 15 augusti. Processen för att finna en ersättare som VD för Skanska Kommersiell Utveckling Europa kommer nu att påbörjas.

Richard efterträder Tor Krusell som kommer att fortsätta stå till Skanskas förfogande. Han  har i ett flertal år innehaft en rad ledande befattningar i Skanska, bland annat som chef för koncernstaberna Kommunikation och Personal och senast för Skanskas bostadsutvecklingsverksamhet.

– Tor har på ett avgörande sätt medverkat till att utveckla och lyfta sina ansvarsomåden till en högre nivå. Hans insatser och ledarskap har genom åren alltid varit av yttersta kvalitet och han har varit en uppskattad och respekterad kollega. Jag vill tacka Tor för hans gedigna arbete och bidrag i vår koncernledning, säger Johan Karlström.

För ytterligare information, kontakta:
Richard Hultin, vice VD och ny medlem av Skanskas koncernledning, Senior Executive Team (SET) med ansvar för Skanskas Bostadsutveckling och Skanska Kommersiell Utveckling Europa, tel 010-448 50 33
Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77
Mia Trahn, presstalesman, tel 010-448 44 40
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 52.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

 

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar