Skanska avser att sälja gruventreprenadverksamhet i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts

Skanska avser att sälja gruventreprenadverksamhet i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts Skanska har undertecknat ett intentionsavtal om att sälja sitt majoritetsinnehav i gruventreprenadverksamheterna i Sydafrika, Kanada och Australien till Murray & Roberts, ett börsnoterat ledande sydafrikanskt byggbolag. Den planerade försäljningen avser Skanskas innehav av 79,1 procent av aktierna i det börsnoterade The Cementation Company (Africa) Ltd, det helägda dotterbolaget Cementation Skanska Canada Inc. samt en nystartad verksamhet i Australien. Dessa verksamheter inom Skanska UK utgjorde en del av Kvaerner Construction (UK), som Skanska förvärvade 2000, och fokuserar på olika typer av entreprenader för gruvindustrin, såsom att bygga schakt, öppna nya gruvor och utföra mineralbrytning. Dessa verksamheter ingår inte i Skanskas kärnverksamhet. Nettoomsättningen i de verksamheter som omfattas av den planerade försäljningen var år 2002 1,3 miljarder kronor, med ett rörelseresultat på 28 miljoner kronor efter goodwillavskrivningar. De aktuella verksamheterna har totalt ca 8.400 anställda. Försäljningen bedöms ge en realisationsförlust om cirka 100 miljoner kronor, som följd av att del av den goodwill som allokerades till dessa verksamheter vid förvärvet av Kvaerner Construction måste skrivas bort. Förlusten kommer att belasta koncernens resultat för fjärde kvartalet 2003. Efter avslutad, normal due diligence, är avsikten att underteckna ett bindande försäljningsavtal under loppet av januari 2004, villkorat av erforderliga myndighetsgodkännanden. Affären väntas därefter kunna avslutas under loppet av första kvartalet 2004. För ytterligare information, kontakta: Staffan Schéle, chef för Corporate Finance, Skanska AB, tel 08-753 88 72 Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar