Skanska bygger bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för 399 miljoner kronor

Skanska har fått i uppdrag av Västfastigheter att bygga Sahlgrenska Sjukhusets bild- och interventionscentrum. Uppdraget består av nybyggnad samt ombyggnadsarbeten på en yta motsvarande totalt 22 000 kvadratmeter. Värdet på uppdraget uppgår till 399 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för första kvartalet 2013.

Bild- och interventionscentrum kommer att innehålla funktioner och medicinska verksamheter som använder avancerade metoder för bilddiagnostik och behandling.

Skanska har sedan 2011 varit verksamt med bland annat schaktning, grundläggning och stomarbeten vid sjukhuset. Det aktuella bygguppdraget utgör etapp två av tre i utvecklingen av sjukhuset. Uppdraget avser stomkomplettering och installationsarbeten samt anslutning till intilliggande byggnad.

Arbetet inleds i början av nästa år och beräknas vara färdigt i slutet av 2015.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:

Anders Erlandsson, regionchef, Skanska Sverige, tel 010-448 41 16

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar