Skanska bygger bro i Virginia - kontraktet värt 600 miljoner kronor, USD 89 miljoner

Skanska har fått ett brobyggnadsuppdrag i West Point, Virginia. Kontraktet är värt ca 600 miljoner kronor, USD 89 miljoner. Kontraktssumman inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004. Kund är Virginias transportmyndighet, Virginia Department of Transportation (VDOT).

Uppdraget gäller en ny klaffbro över Pamunkey-floden i West Point i Virginia. Den nya bron ska ersätta en 50-årig bro på genomfartsleden Route 33. Den befintliga bron var endast tvåfilig, medan den nya bron blir fyrfilig plus en separat cykelbana. Bron ska bli 1,7 km lång och den segelfria höjden ökas från 10 till 17 meter för att underlätta pråmtrafiken på floden. Detta innebär också att nya landanslutningar måste byggas. Den gamla bron har varit en flaskhals på trafikintensiva Route 33, dels på grund av att den varit för smal, dels på grund av problem i samband med öppningar. Projektet är ett av två inom Virginia Department of Transportations broförnyelse i West Point. Arbetet inleds omgående och bron planeras vara klar i november 2007. Projektet genomförs av Skanska USA Civils enhet Tidewater Skanska. Skanska USA Civil är inriktad på byggande av infrastrukturanläggningar såsom motorvägar, broar, energi samt anläggningar för kollektivtrafik, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 5.000 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året 15 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Edward H. Keeter, vice VD, Tidewater Skanska, tel +1 757 749 5708 Anna Wenner, press chef , Skanska AB, tel 08-753 88 39

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar