Skanska bygger butikscenter med miljöprofil i Oslo för 560 miljoner kronor, NOK 475 miljoner

Skanska har fått uppdraget att bygga ut Lambertseter köpcentrum i Oslo. Kontraktssumman uppgår till NOK 475 miljoner, ca 560 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är fastighetsbolaget OBOS Foretningsbygg AS.

Uppdraget avser en nybyggnad i sex våningar med butiker på två plan och parkering på resterande våningar, inklusive taket. I projektet ingår även en gångbro till T-banan samt renovering och ombyggnad av en biograf och ett bibliotek. Projektet omfattar totalt 42.000 kvm.

Arbetet på plats inleds i oktober och projektet ska vara färdigställt i augusti 2010.

Lambertseter Miljö Center planeras få stark miljöprofil. Projektets miljöbelastning – t ex avseende energiförbrukning, avfall, materialval och buller – ska minimeras i såväl bygg- som driftsfasen.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4.500 medarbetare. Skanska Norge hade 2007 intäkter på ca 12,8 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och PPP-projekt, offentlig-privat samverkan.


För ytterligare information, kontakta:

Geir Linge, informationschef, Skanska Norge, tel +47 4000 6400
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar