Skanska bygger del av ringled i Tjeckien för 360 miljoner kronor, CZK 960 miljoner

Skanska har fått uppdraget att bygga en del av den nya ringleden runt Prag i Tjeckien. Skanskas andel av kontraktssumman uppgår till CZK 960 miljoner, ca 360 miljoner kronor, vilket har inkluderats i orderingången för det tredje kvartalet.

Den totala kontraktssumman uppgår till ca CZK 4,2 miljarder, ca 1,6 miljarder kronor. Projektet genomförs i ett konsortium där Skanskas andel uppgår till 23 procent.

Kund är den tjeckiska vägmyndigheten som finansierar projektet med stöd av den statliga fonden för transportinfrastruktur.

Kontraktet avser en ca 9 km lång fyrfilig motorväg, inklusive 22 broar och tre viadukter. Motorvägen dras huvudsakligen fram utanför bebyggelsen sydöst om Prag. Den nya vägen ska ansluta till en annan delsträcka av ringleden som Skanska för närvarande också bygger ut.

Arbetet inleds omgående och båda sträckorna ska vara färdigställda 2010.

Skanska Czech Republic, som är Tjeckiens största byggföretag, omsatte 2007 cirka 11 miljarder kronor. Bolaget har ca 7.000 medarbetare i Tjeckien och Slovakien.


För ytterligare information, kontakta:

Ondrej Such, presschef, Skanska Czech Republic,
tel +420 267 095 444
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar