Skanska bygger det nya IKEA-varuhuset i Göteborg

Skanska bygger det nya IKEA-varuhuset i Göteborg Idag tas första spadtaget för ett nytt IKEA-varuhus i Bäckebol norr om Göteborg. Det är första gången på elva år som det byggs ett IKEA-varuhus i Sverige. Skanska har fått uppdraget att bygga varuhuset som blir det fjortonde i Sverige och det andra i Göteborg. IKEA i Bäckebol kommer att stå klart tidigt under hösten 2004 och uppdraget till Skanska omfattar byggnation av cirka 28 500 kvadratmeter samt parkeringsytor för drygt 1400 bilar. - Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet att i ett samverkansprojekt bygga IKEA Bäckebol, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Skanska Hus Göteborg. Att uppdraget är formulerat som en totalentreprenad och ett samverkansprojekt innebär bland annat att parterna driver projektet tillsammans mot en gemensam budget. - Förutom att samverkansformen i sig ger ett mycket positivt klimat i projektet leder den till både kortare byggtider och minskad totalkostnad, något som ligger helt i linje med IKEA:s och Skanskas sätt att arbeta, fortsätter Jörgen Eriksson. Skanska har bland annat byggt de senaste IKEA-varuhusen i Moskva, Shanghai och Philadelphia. IKEA och Skanska har sedan 1997 ett samarbete för att ta fram billigare bostäder genom konceptet BoKlok. Det finns idag omkring 1200 BoKlok- lägenheter runtom i Sverige. För ytterligare information, kontakta: Jörgen Eriksson, regionchef Skanska Hus Göteborg, 070-203 26 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar