Skanska bygger driftscentral i Kalifornien, för USD 181 miljoner, ca 1,2 miljarder kronor

Skanska har fått uppdraget att utforma och genomföra ombyggnaden av en driftscentral i Sacramento, Kalifornien. Kontraktssumman uppgår till USD 181 miljoner, ca 1.240 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2007. Kund är delstaten Kalifornien.

Design/Build-uppdraget gäller en gemomgripande renovering av en ca 7.000 kvm stor service- och driftbyggnad. Anläggningen betjänar en rad av delstatens administrativa byggnader i centrala Sacramento, som är delstatens huvudstad.

I uppdraget ingår även åtgärder för energibesparing, däribland en större underjordisk tank för lagring och återvinning av varm- respektive kylvatten.

Projektet inleds omgående och beräknas vara färdigtställt i april 2010.

Bland Skanskas övriga projekt i San Francisco-området kan nämnas en sjuvåningsbyggnad för den nya akutmottagningen vid Modesto Memorial Medical Center som färdigställdes i juni i år och den 13.000 kvm stora utbyggnaden av San José Regional Medical Center.

Även Skanska USA Civil har verksamhet i Kalifornien.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.900 medarbetare. Förra året uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Tom Crane, Senior Vice President Communication,
Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar