Skanska bygger driftscentral i Kalifornien, för USD 181 miljoner, ca 1,2 miljarder kronor

Skanska har fått uppdraget att utforma och genomföra ombyggnaden av en driftscentral i Sacramento, Kalifornien. Kontraktssumman uppgår till USD 181 miljoner, ca 1.240 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2007. Kund är delstaten Kalifornien.

Design/Build-uppdraget gäller en gemomgripande renovering av en ca 7.000 kvm stor service- och driftbyggnad. Anläggningen betjänar en rad av delstatens administrativa byggnader i centrala Sacramento, som är delstatens huvudstad.

I uppdraget ingår även åtgärder för energibesparing, däribland en större underjordisk tank för lagring och återvinning av varm- respektive kylvatten.

Projektet inleds omgående och beräknas vara färdigtställt i april 2010.

Bland Skanskas övriga projekt i San Francisco-området kan nämnas en sjuvåningsbyggnad för den nya akutmottagningen vid Modesto Memorial Medical Center som färdigställdes i juni i år och den 13.000 kvm stora utbyggnaden av San José Regional Medical Center.

Även Skanska USA Civil har verksamhet i Kalifornien.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 3.900 medarbetare. Förra året uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Tom Crane, Senior Vice President Communication,
Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar