Skanska bygger Heron Tower i London

Skanska har fått uppdraget att bygga Heron Tower i London. Kontraktssumman uppgår till totalt ca GBP 242 miljoner, ca 3,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2007. Kund är styrelsen för the Heron Tower Property Unit Trust.

Det 202 m höga Heron Tower med 46 våningar kommer att bli en av de högsta byggnaderna i City of London. Inklusive den specialutformade kommunikationsmasten på taket blir Heron Tower totalt 242 m högt.

Heron Tower uppförs på 110 Bishopsgate där rivningen av befintliga byggnader redan har påbörjats. Skanska kontrakterades förra våren för att medverka i förberedelse- och utformningsprocessen av t ex fasadelement, stålstomme, hissar, elektriska och mekaniska installationer samt för planering av genomförandet av byggfasen.

Byggarbetet på plats inleds i början av 2008. Grundläggning och stombygge genomförs parallellt för att korta byggtiden. Projektet planeras stå färdigt i början av 2011.

För att erbjuda kunden en totallösning har Skanska UK samlat enhetens kompetens inom design, konstruktion, grundläggning, pålning, ståldäckning och byggande samt inom IT, elektriska och mekaniska installationer.
Heron Tower blir utropstecknet i en lång rad Skanska-projekt som bidrar till att förnya Londons silhuett, däribland 30 St Mary Axe för Swiss Re, Whitehall för försvarsdepartementet samt Moorhouse och Palestra.

Därutöver pågår för närvarande byggarbetet vid bl a Queen Anne’s Gate, One Kingdom Street och PaddingtonCentral. Som tidigare meddelats påbörjas under året dessutom ett antal stora Londonprojekt för totalt GBP 332 miljoner, ca 4,5 miljarder kronor, däribland Crown Place, Dashwood House, Gresham Street och Walbrook.
Skanska UK med ca 5.500 medarbetare hade 2006 intäkter som uppgick till 12,3 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative).För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar