Skanska bygger järnväg i Norge för NOK 392 miljoner, 470 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga ut järnvägsnätet i Norge. Kontraktssumman uppgår till NOK 392 miljoner, ca 470 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Jernbaneverket.

Kontraktet avser en 3,4 km lång utbyggnad av dubbelspår i Vestfold, sydväst om Olso. Av sträckan utgörs 1,8 km av tunnelbyggnad, därtill kommer ca 800 m servicetunnlar.

Arbetet inleds omgående och ska vara slutfört i juni 2014.

Projektet är en del i en 12 km lång utbyggnad av Vestfoldbanan som ska genomföras i fem etapper. Vestfoldbanans tunnel blir den första i Norge som byggs för tåghastigheter upp till 250 km/tim.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4.100 medarbetare. Skanska Norge hade 2009 intäkter på ca 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.


För ytterligare information, kontakta:
Geir Linge, informationschef, Skanska Norge, tel +47 92 25 11 25
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

 

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar