Skanska bygger kriminalvårdsanstalt i USA för USD 146,9 miljoner, ca 900 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att leda utbyggnaden av en kriminalvårds-anstalt i Raleigh, North Carolina. Kontraktssumman uppgår till USD 146,9 miljoner, ca 900 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är Wake County’s kriminalvårdsmyndighet.

Kontraktet gäller anläggningen Hammond Road Detention Center som ska utökas med ca 38.000 kvm. Utbyggnaden ska rymma total 672 interner, varav 224 i isoleringsceller och resten i åtta sovsalar. Byggnaden ska även rymma storkök, tvätteri, samt lokaler för inskrivning, sjukvård, administration och ett kriminaltekniskt laboratorium. I uppdraget ingår även en parkeringsanläggning för 300 fordon.

Skanska har inlett det förberedande arbetet och anläggningen ska vara klar 2012.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 4.000 medarbetare. 2007 uppgick intäkterna till ca 27 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Tom Crane, informationschef, Skanska USA Building,
tel +1 973 753 3450
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar