Skanska bygger ny kriminalvårdsanläggning i London för GBP 100 miljoner, ca 1,2 miljarder kronor

Skanska har fått uppdraget att utforma och bygga en ny kriminalvårdsanläggning i London. Kontraktssumman uppgår till GBP 100 miljoner, ca 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet. Kontraktet tecknas med BWP Project Services Ltd som ägs av Barclays Infrastructure Funds Management Ltd och anläggningen ska drivas av Serco Group plc för det brittiska justitiedepartementets räkning.

Uppdraget avser Belmarsh West-anläggningen som kommer att bestå av en fyravåningsbyggnad med 600 celler och ett antal kringbyggnader för bl a utbildning, rehabilitering, sjukvård, träning, administration, besök och säkerhet.

Förutom husbyggnad ska Skanska även ansvara för utformning, stomkonstruktion, grundläggning och markarbeten samt de elektriska och mekaniska installationerna. Målet är att anläggningen ska uppnå Excellent-nivån inom det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Byggarbetet inleds omgående och ska avslutas under första halvåret 2012.

Serco Group, Skanska och Barclays Infrastructure Funds Management har samarbetat i flera liknande projekt, bl a utbyggnaderna av HMP Lowdham Grange och HMP Dovegate. Båda dessa anläggningar byggdes också ursprungligen av Skanska 1997 och 2001.

Skanska UK med ca 4.800 medarbetare hade 2009 intäkter som uppgick till 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice.


För ytterligare information, kontakta:
Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99


Denna samt tidigare releaser finns på
www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar