Skanska bygger nya faciliteter vid Åbo Universitets campus för EUR 69 M, cirka 700 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal med The University Properties of Finland om att bygga en ny flerfunktionsbyggnad på Åbo Akademis och Åbo Universitets campus i Åbo, Finland. Kontraktet är värt EUR 69 M, cirka 700 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2018.

De sex våningar höga byggnaden, som ska ersätta den gamla Juslenia-byggnaden på campusområdet, kommer att utrustas med laboratorium och kontor, med en stor hall i glas och trä som sträcker sig genom hela byggnaden. Totalt omfattar byggnaden 23 000 kvadratmeter brutto och kommer att rymma undervisnings- och forskningsfaciliteter, uthyrningsbara ytor samt ett gym och restaurang.

Forsknings- och laboratoriefaciliteter ställer höga krav på konstruktionen. Den övergripande planlösningen och dess mångsidiga lösningar kommer bidra till gemensamma aktiviteter och delade tjänster samt till att säkerställa en hög nyttjandegrad för alla framtida användare. Projektet har som mål att certifieras på nivån Excellent inom miljöcertifieringssystem BREEAM.

Byggnationen startar omedelbart och slutföras under våren 2021 och byggnaden tas i bruk samma höst.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

För ytterligare information kontakta:

Liisa Salmela, kommunikatör, Skanska Finland, tel +358 50 374 3070

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Om oss

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Prenumerera

Media

Media